Our Global Locations: Thailand Taiwan India

ยินดีต้อนรับ

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทเครือเดียวกันกับ Tonglit Logistics (ที่ตั้งอยู่ในประเทศไต้หวัน) เราเป็นบริษัทฯที่มีความภาคภูมิใจในด้านการแก้ปัญหาด้านโลจิสติกส์ยานยนต์ ด้านการบรรจุขนย้ายชิ้นส่วนยานยนต์จากโรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ จนถึงโรงงานผลิตประกอบรถยนต์ ครอบคลุมถึงการขนย้ายยานยนต์สำเร็จรูป เป็นผู้ให้บริการที่ควบคู่ไปกับธุรกิจด้านโลจิสติกส์


นอกจากนี้เรามีการบริการให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ ด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครือข่ายที่ให้บริการตั้งอยู่หลายประเทศ มีในประเทศไต้หวัน, ไทย, จีนและอินเดีย เรามีบุคคลากรที่เป็นมืออาชีพและมีเครื่องจักรที่ทันสมัย รวมถึงผู้ชำนาญการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะที่สามารถตอบสนองความต้องการของคุณได้แบบครบวงจร

วิสัยทัศน์ของเรา

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทีมงานของบริษัทออโต้คอนโซล ตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม ในฐานะเราเป็นส่วนหนึ่งของโลกใบนี้ เราจึงเลือกวัสดุที่เป็นเหล็กมาใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเรา ด้วยสาเหตุที่เหล็กเป็นวัสดุที่มีความทนทาน สามารถป้องกันสินค้าของคุณได้อย่างดีเยี่ยมและไม่ทำลายต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งสามารถนำกลับคืนมาใช้ใหม่ได้อีก ลดการเผาทำลายและการตัดไม้

การนำกลับมาใช้ใหม่ (ใช้หมุนเวียน)

วิสัยทัศน์ในการออกแบบคือ สามารถใช้งานได้หลากหลาย มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า เราไม่เพียงแต่นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีเยี่ยม อีกทั้งยังมีรูปแบบที่สมบรูณ์และมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทที่ใช้ภายในอาคารโรงงานหรือใช้สำหรับในการส่งออก เราสามารถออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า สามารถช่วยให้คุณบรรลุธุรกิจของคุณได้ง่ายขึ้นโดยที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำ

มีความคุ้มค่า

RSR และ ESR ของเรา ออกแบบมาเพื่อตอบสนองลูกค้าได้ดีที่สุด ด้วยการที่ออกแบบมาสามารถพับเก็บและวางซ้อนกันได้ คุณสามารถวางซ้อนกันได้หลายๆชั้นหลังจากที่บรรจุสินค้าลงไปแล้ว ซึ่งจะช่วยลดพื้นที่จัดเก็บสินค้าและค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น